Δωρεάν Αξεσουάρ

Μπορείς να επιλέξεις ανάμεσα σε αξεσουάρ και εξοπλισμό αναβάτη για την μοτοσικλέτα σου αξίας
- 1500 € για την F750 GS
- 1500 € για την 850 GS/GS Adventure
- 1500 € για την 1250 GS
Επικοινώνησε με έναν Επίσημο Έμπορο για να λάβεις την προσφορά σου.

Για να δείτε τις μοτοσικλέτες δοκιμής για τις οποίες ισχύουν οι όροι, παρακαλώ πατήστε εδώ