Επικοινωνία

Κέντρο Επικοινωνίας Πελατών (09:00 -17:00)

Τηλ.: +30 210 9118000

Email: bmwcustomercare@bmw.gr